top of page

Jeśli wyrażasz zgodę na publikację zdjęć Twojego dziecka prosimy o wypełnienie formularza

 Szkolne sesje zdjeciowe

FORMULARZ ZGODY dla NIELETNICH

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje niemożnością zawarcia umowy i wykonania fotografii. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka podanych w formularzu oraz utrwalonych na fotografii przez INFI MEDIA Agnieszka Paradowska z siedzibą we Wrocławiu celem kontaktu ze mną, utrwalenia w wersji elektronicznej oraz papierowej wykonanych zdjęć i jeśli zaznaczę taką opcję celem publikacji zdjęć i przesyłania materiałów marketingowych.

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że w każdej chwili mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest INFI MEDIA Agnieszka Paradowska z siedzibą we Wrocławiu 51-423, ul. Olsztyńska 13, NIP: 8951340521. Wyrażam zgodę na to, że niezbędne dane osobowe będą przekazane serwisom pośredniczącym w wykonaniu usługi. Dane pozyskane w związku z wykoną sesją będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Po ustaniu ich przydatności dane zostaną zniszczone.

Przysługuje mi prawo: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych oraz ich poprawiania,usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Celem wykonania praw skieruję żądanie pod adres e-mail: rodo@infimedia.pl albo wyślę żądanie pocztą na adres Administratora danych.

Zgoda na publikację zdjęć

Wrazam zgodę na publikacje zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka

Zgoda marketingowa

Formularz dotrze do nas gdy naciśniesz PRZEŚLIJ. 

Dziękujemy za zgłoszenie!

Sesje okolicznościowe

bottom of page