top of page

Jeśli wyrażasz zgodę na publikację Twojego wizerunku

i chcesz napisać nam swoją opinię na temat sesji prosimy

o wypełnienie formularza

Witamy po sesji

FORMULARZ ZGODY 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje niemożnością zawarcia umowy i wykonania fotografii. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu oraz utrwalonych na fotografii przez INFI MEDIA Agnieszka Paradowska z siedzibą we Wrocławiu celem obsługi zlecenia, kontaktu ze mną, wykonania sesji zdjęciowej, obróbki fotografii zawierających mój wizerunek, publikacji w zabezpieczonej galerii online umozliwiającej mi wybór zdjęć, publikacji mojego wizerunku, a także utrwalenia fotografii w wersji elektronicznej oraz papierowej. 

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że w każdej chwili mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest INFI MEDIA Agnieszka Paradowska z siedzibą we Wrocławiu 51-423, ul. Olsztyńska 13, NIP: 8951340521. Dane pozyskane w związku z wykonaniem sesji oraz odbitek zdjęć, będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Po ustaniu ich przydatności dane zostaną zniszczone.

Przysługuje mi prawo: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych oraz ich poprawiania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Celem wykonania praw skieruję żądanie pod adres e-mail: rodo@infimedia.pl albo wyślę żądanie pocztą na adres Administratora danych.

Zgoda na publikację zdjęć

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć  mojego wizerunku: 

Zgoda marketingowa

Ankieta

Będzie nam miło jeśli napiszesz nam swoją opinie na temat sesji

Czy poleciłbyś/poleciłabyś naszą sesję swoim znajomym? I dlaczego?

Uwagi

Sesje okolicznościowe

bottom of page