top of page

Regulamin Mini Sesji Biznesowych Atelier de Momo

Decydując się na udział w sesji oświadczasz że zgadzasz się z regulaminem sesji oraz zapoznałeś się z portfolio Fotografa w pełni akceptujesz jego indywidualny styl wykonywania zdjęć, sposób obróbki graficznej oraz jakość oddanych prac oraz miejsce wykonywania sesji.

 

FOTOGRAF – osoba wykonująca zdjęcie na zlecenie Atelier de Momo

UCZESTNIK - osoba biorąca udział w sesji

 

PRZED SESJĄ

§ 1

Zapisu na sesję można dokonać na 3 sposoby:

- dzwoniąc pod 508 309 862

- wysyłając maila na adres atelierdemomo@gmail.com

- wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.atelierdemomo.com

 

§ 2

Po zgłoszeniu chęci udziału w sesji Uczestnik otrzyma maila zwrotnego z potwierdzeniem godziny sesji i nr konta z danymi do wniesienie zadatku. W przypadku braku odpowiedzi z naszej strony prosimy o ponowny kontakt.

Potwierdzeniem zapisu na sesję i gwarancją miejsca jest wpłata zadatku w wysokości 50% ceny w terminie do 3 dni od momentu zgłoszenia. W przypadku braku takiej opłaty Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników sesji. Zadatek jest bezzwrotny. Pozostała część opłaty za sesje jest pobierana w dniu sesji.

W przypadku odwołania sesji 24 godziny przed sesją z winy uczestnika lub z przyczyn losowych istnienie jednorazowa mozliwość zmiany terminu sesji po potrąceniu 20% zadatku co stanowi koszt organizacji sesji.

 

§ 3

Fotograf zastrzega sobie prawo odwołania sesji. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani drogą mailową lub telefoniczną. W tym przypadku Fotograf zwraca uczestnikom całość wniesionej opłaty.

§ 4

Wszelkie uwagi i propozycje do przebiegu sesji zgłaszamy przed sesją.

 

W TRAKCIE SESJI

§ 5

Wizaż trwa do 30 miut. Sesja trwa 30 minut. Każda nowo rozpoczęta dodatkowa godzina to 100 zł/h.

 

§ 6

Podczas sesji możliwe są maksymalnie 2 stylizacje. Istnieje możliwość przyniesienia ze sobą większej ilości stylizacji wtedy pomożemy dobrać tą właściwą pasującą do Ciebie. W trakcie zdjęć zadbamy o Twoje samopoczucie i pokażemy jak pozować.

 

§ 7

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca na sesje należy przyjść punktualnie na wyznaczoną godzinę bez osób towarzyszących niebiorących udziału w sesji.

 

§ 8

Fotograf nie wyraża zgody na filmowanie i fotografowanie przebiegu sesji własnym sprzętem i publikowanie ich bez zgody fotografa.

 

§ 9

Podczas sesji Fotograf wykonuje tylko jedno zlecenie w dwóch aranżacjach które wchodzą w zakres zlecenia.

§ 10

Podczas sesji nie ma możliwości wprowadzania zwierząt.

§ 11

Odpowiedzialność za ewentualne szkody i zniszczenia z winy Uczestnika sprzętu fotograficznego, oraz wyposażenia miejsca sesji ponosi Uczestnik.

 

PO SESJI

 

§ 12

Czas realizacji sesji to 14 dni roboczych. W tym czasie Fotograf wybiera najlepsze ujęcia z sesji (minimum 40) z których potem Ty jako Uczestnik wybierasz te 3 które Ci się podobają. Istnieje możliwość wyboru większej ilości zdjęć zgodnie z cennikiem.

Dlaczego wybiera fotograf? Odpowiedz jest prosta bo to Ty wybrałeś Fotografa, trafiłeś do niego ponieważ zapoznałeś się z jego portfolio dostępnym na stronie www.atelierdemomo.com , podobają Ci się jego prace i sposób patrzenia na świat. Jeśli mimo wszystko chcesz wybrać spośród wszystkich zdjęć przed ich obróbką to usługa jest dodatkowo płatna, kosztuje 300 zł ze względu na dodatkowy czas na to poświęcony i należy to zgłosić przed sesją.

 

§ 13

Proces przygotowania zdjęć obejmuje:

- wybór ujęć z sesji

- podstawową korekcję tonalna i kolorystyczną

- podstawowy retusz niedoskonałości skóry

 

Zaawansowana korekta np. usunięcie niewyprasowanych zagnieceń, korekta niedopasowanego ubrania, zmiana koloru ubioru i korekta sylwetki jest płatna dodatkowo i wynosi 100 zł/h.

 

§ 14

Istniej możliwość realizacji usługi w czasie krótszym niż standardowy. Usługa expres jest płatna dodatkowo w wysokości:

- 1-3 dni 100%

- przed wyznaczonym czasem realizacji 50%.

 

§ 15

Po upływie 14 tu dni roboczych uczestnik otrzymuje od Fotografa maila z linkiem do galerii internetowej z wybranymi ujęciami z sesji. Zdjęcia oznaczone są znakiem wodnym. Fotograf nie wyraża zgody na kopiowanie zdjęć z udostępnionej galerii. Uczestnik sesji wybiera ujęcia, wrzuca do koszyka i wysyła do Fotografa zamówienie. Zamówienie jest równoznaczne z akceptacją zdjęć. Jeśli Uczestnik ma uwagi może skontaktować się z Fotografem przed złożeniem zamówienia.

 

§ 16

Uczestnik nie może żądać od Wykonawcy przekazania wszystkich zdjęć wykonanych podczas sesji zdjęciowej, jak również jakichkolwiek surowych plików graficznych w formacie RAW lub w formacie JPG jeszcze sprzed obróbki cyfrowej.

 

§ 17

Fotograf zastrzega sobie prawo do usunięcia nie wybranych przez Uczestnika zdjęć po upływie 1 miesiąca od czasu wyboru.

 

§ 18

Fotograf udziela Uczestnikowi licencji na na czas nieoznaczony. Licencja obejmuje zgodę na rozpowszechnianie, utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką przekazanych zdjęć oraz zezwala na publikację zdjęć w internecie, prasie lub innego typu mediach (np. na portalach społecznościowych, blogach, prywatnych stronach internetowych, lokalnych gazetkach itp.) wyłącznie z zamieszczeniem informacji o autorze zdjęcia: www.atelierdemomo.com, @Atelier de MoMo Sesje zdjęciowe Wrocław

 

§ 19

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się przerabiania fotografii, udostępniania podmiotom gospodarczym, a także wykorzystywania w celach zarobkowych bez pisemnej zgody Wykonawcy.

§ 20

 

Fotograf zachowa na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy i promocji wykonane fotografie. Uczestnik wyraża zgodę na późniejsze wykorzystywanie dzieła w materiałach reklamujących działalność wykonawcy (w tym na stronach internetowych Fotografa, w siedzibie firmy Fotografa oraz witrynach jego firmy lub na fanpage strony na Facebook-u). Z tego tytułu Uczestnik w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń finansowych i innych. Jeśli Uczestnik nie wyraża zgody proszę o taką informację przed sesją.

 

§ 21

Wg prawa Fotografie wykonywane podczas sesji są własnością Fotografa, dlatego też Uczestnik zobowiązuje się nie wykorzystywać zdjęć do udziału w konkursach fotograficznych bez uprzedzenia Fotografa.

 

§ 22

Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za wydruki i inne materiały wykonywane w nieautoryzowanych przez niego miejscach (tanie punkty foto, internet, etc.)

 

 

- zdjęcia przechowujemy 3 miesiące, po tym czasie nie gwarantujemy dostępu

bottom of page