top of page
e-Formularz zapisu na sesję zdjęciową dziecka
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje niemożnością wykonania fotografii, udostępnienia galerii i możliwości opłaty zamówienia online.
Podane dane służą jedynie do wykonania usługi fotograficznej i kontaktu w sprawie sesji zdjęciowej. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka podanych w formularzu oraz utrwalonych na fotografii przez INFI MEDIA Agnieszka Paradowska z siedzibą we Wrocławiu celem:

  • ustalenia harmonogramu sesji,

  • wykonania sesji zdjęciowej,

  • przygotowania fotografii zawierających wizerunek dziecka,

  • publikacji w zabezpieczonej galerii online umożliwiającej wybór zdjęć,

  • utrwalenia zdjęć w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że w każdej chwili mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest INFI MEDIA Agnieszka Paradowska z siedzibą we Wrocławiu 51-423, ul. Olsztyńska 13 NIP: 895 134 05 21. Aby umożliwić prawidłowe i sprawne wykonanie sesji zdjęciowej, wyrażam zgodę na to, że dane osobowe będą przekazane serwisowi pośredniczącemu w wykonaniu usługi fotograficznej w celu jak wyżej, a w szczególności w umożliwieniu wyboru i pośredniczącemu w zleceniu druku zdjęć, a także podmiotowi trzeciemu zajmującemu się drukiem zdjęć. Dane pozyskane w związku z wykonaniem sesji oraz odbitek zdjęć, będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Po ustaniu ich przydatności dane zostaną zniszczone.

Przysługuje mi prawo: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych oraz ich poprawiania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Celem wykonania praw skieruję żądanie pod adres e-mail: rodo@infimedia.pl albo wyślę żądanie pocztą na adres Administratora danych.

Masz pytania?  Skontaktuj się z nami.
tel. 508 309 862
e-mail: przedszkole15@szkolniaki.com

bottom of page